Navigation: Corona / Skåne, Danmark, Öresund / dansk-svensk och svensk-dansk

   

Se även

Danska på tvärs

Dansk-Svensk och Svensk-Dansk
  Skala 1:1
Jonny Ambrius
Dansk-svensk-dansk ordlista

En ordlista för återförbrödring, "nem & behändig", lägger särskild vikt vid språkfällor, dvs. ord som lätt förväxlas, missförstås eller kan låta alltför vulgära.

Boken passar lika bra för svenskar som för danskar!

Författaren Jonny Ambrius är en danskfödd skåning som håller kurser i danska för svenskar och dansk-svenska kulturskillnader.

Beställ: 915641024-7