Navigation: Corona / Skåne, Danmark, Öresund / Att bygga i Skåne

   

 

Att bygga i Skåne
 
Carin Johansson & Tomas Tägil
Att bygga i Skåne - platsen, traditionen och framtiden

En unik bok om skånska bebyggelsemiljöer. Generöst format och rikt illustrerad, helt i färg. En idébank och kunskapskälla för fortsatt gott byggande. Tyngdpunkten ligger på hela bebyggelsemiljöer och på de faktorer som styrt utformningen. Det gäller relationen till omgivande landskap, rådande ideal och lagstiftning, traditioner och tillgången på byggnadsmaterial.

Boken åskådliggör de många goda miljöer som finns, visar på vad bebyggelse, gator, torg och grönområden betyder för våra behov.
Den vill inspirera nya goda projekt och värna om det specifikt skånska.

Skala 1:1

Beställ: 9156409788